Zdeněk Chmela

Zdeněk Chmela

Osud mě učil vše zvládnout za jakýchkoli podmínek. I když jsem byl postaven do beznadějných situací, našel jsem cestu. Na ní jsem sbíral mnoho cenných zkušeností s tíhou životních zkoušek, které na lidech leží.
Cestoval jsem po celém světě abych poznával moudrost jiných kultur, pracoval s energetickými poli mnohých silových míst naší planety jako pyramidy egyptské, mexické, bosenské, Angkorwat, Amazonie apod.. Setkával a pracoval jsem tam se zajímavými otevřenými lidmi a s jejich pohledem na kosmologii, mystiku, šamanismus, náboženství a sociální struktury lidí.
Až inspirace a práce s těmito lidmi, kteří došli ve svém poznání hluboko do svého nitra mě dala zúročit mé vlastní bádání a studium. Ač jsem prostudoval stohy moudrých knih, tak až živá zkušenost vlastních hlubokých prožitků či postrčení od mistrů jsou nejcennější pomocníci na cestě.
Dnes to vše realizuji jako spokojený manžel a otec, který sdílí a pomáhá již více jak 10 let ostatním překonávat jejich úkoly a útrapy ať fyzické tak psychické.
K řešení zadání klientů používám tři základní nástroje. Jejich spojením s vědomím a vnějšími duchovními silami se otvírá cesta k:

MODERNÍ DUCHOVNÍ MEDICÍNĚ 5G

První je správná diagnostika načítaná z informačního pole, což je komunikační síť skrze které spolu komunikují buňky a orgány s našim vědomým. V uzlových bodech energetickoinformačního pole a jeho torzních polích je možné plošně tedy systémově měnit informace a tím i průtok energií. Až s přístupem do tohoto zdroje informací se dostanu k příčinám potíží. Zde jsou uložený příčiny toho co se děje v těle.

Druhá je síla a to jak mentální k otevření bloků a traumat a protisilou uvolnit jejich kotvení, tak citová pro harmonické urovnání. Důležité je používat sílu pouze k vyrovnávání jako protisílu k uvolnění zatuhlých brzdících programů strachu a nelásky.

Třetí je zvládnutí samotného řemesla léčitelství, technik a praktických dovedností, které přišli s praxí a studiem.

Pokud v sobě objevíte osudové nutkání jít, otevírat a učit se těmto dovednostem, pro ty mám individuální plán rozvoje vnitřních sil a schopností. Je to cesta dlouhodobá náročná protože dary v sobě vydolované jsou přesně ty, které definují člověka za rámcem vezdejšího fyzického bytí.

K proniknutí do umění ovládnout a programovat svou mysl vedu jak individuální kurzy tak skupinové semináře. Umět využívat sílu své mysli, sílu podvědomí a spojit jejich synergický potenciál do praktických uchopitelných forem v běžném stavu vědomí tedy v každodenním životě a využít více z potenciálu každému člověku stvořitelem danou.

Motto: Vemte do svých rukou co máte po ruce

Zdeněk Chmela